Cum ne finanțăm?

Ne finanțăm activitatea prin donațiile individuale ale membrilor Declic, prin fonduri nerambursabile de la organizații-soră și fundații, precum și prin alte mecanisme specifice organizațiilor civice, de exemplu redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.

1. Declic este o comunitate independentă, susținută financiar de către membrii săi. 

Bugetul Declic e alimentat de oameni ca tine. Nu luăm fonduri de la companii poluatoare și nici fonduri publice de la statul român. Așa că ne bazăm pe donații de la sute de mii de cetățeni din țară și din diaspora pentru a ne finanța activitatea. Orice contribuție, oricât de mică, ne ajută să câștigăm campaniile Declic. Contribuie și tu cu o donație lunară. 

Pe termen mediu, dorim ca Declic să se finanțeze 100% din donațiile membrilor săi.

2. Declic este o comunitate independentă, care aplică pentru granturi la fundații.

Declic își are originea într-un proiect din 2015, finanțat prin Fondul ONG în România, creat prin contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a Norvegiei.

De la înființare, Declic a primit fonduri nerambursabile de la organizații-soră precum 38Degrees (Anglia), Campact (Germania) sau de la rețeaua internațională OPEN

3. Declic este o comunitate transparentă, informează constant membrii referitor la situația  veniturilor și a cheltuielilor.  

Informații privind veniturile și cheltuielile Declic, pe ani, extrase din rapoartele financiare ale organizației Efectul Fluture, reprezentantul legal al Comunității Declic:

2015

Venituri

Venituri totale - 266549 lei

din care

Venituri din granturi  - 207476 lei

Venituri din donații -  31816 lei

Alte venituri (diferențe de curs valutar, amortizări, sponsorizări diverse) - 27257 lei

În 2015, granturile au fost primite de la EEA Grants prin Fondul ONG în România (33299 Euro), CEL Education Fund (1154 Euro), Fundația Terra Mileniul III (4000 de Euro) și 38Degrees (20000 GBP).

Cheltuieli

Cheltuieli totale - 175640.99 lei

Cheltuieli operaționale (cheltuieli cu biroul, consumabile, poștă și comunicații, cheltuieli bancare, etc.) - 6935.43 lei

Cheltuieli cu campanii - 168705.56 lei din care

Costuri de echipa de campanie si voluntarii (deplasari, cazare, diurna, salarii) - 127286.97 lei

Costuri de promovare si publicitare - 7356.69 lei

Costuri cu întreținerea bazei de date, hosting și securizare, alte servicii subcontractate legate de campanii - 34061.90 lei

 

2016

Venituri

Venituri totale - 377582 lei

din care

Venituri din granturi  - 318272 lei

Venituri din donatii -  41295 lei

Alte venituri  (diferențe de curs valutar, amortizări, sponsorizări diverse) - 18015 lei

În 2016, granturile au fost primite de la Campact eV (89000.00 RON) și Funders for Fair Trade (171518.00 RON)

Cheltuieli

Cheltuieli totale - 332951.21 lei

Cheltuieli operaționale (cheltuieli cu biroul, consumabile, poștă și comunicații, cheltuieli bancare, etc.) - 20581.95 lei

Cheltuieli  cu campanii - 312369.26 lei din care

Costuri de echipa de campanie si voluntarii (deplasari, cazare, diurna, salarii) - 259571.72 lei

Costuri de promovare si publicitare - 29679.64 lei

Costuri cu întreținerea bazei de date, hosting și securizare, alte servicii subcontractate legate de campanii  - 23117.9 lei

Citește și Despre donații